IT-Total förvärvar EnvokeIT

IT-Total går samman med konsultbolaget EnvokeIT – stärker sin position inom molntjänster och digital arbetsmiljö.

IT-Total går samman med konsultbolaget EnvokeIT - Stärker sin position inom molntjänster och digital arbetsmiljö.
ITTOTALjpgEnvokeIT2jpg
Läs mer: https://blog.it-total.se/nyheter/it-total-g%C3%A5r-samman-med-konsultbolaget-envokeit?utm_content=13...